woensdag 14 december 2016

14Dec16 Quote, Text or Billboard
"...wat als er geen oog is? wat als er geen oor is? wat als er geen mond is? wat als er geen geest is? als men deze situatie kent en weet hoe te handelen, is men in gezelschap van de oude patriarchen en boeddha's. en iedereen is hier tevreden
[blue cliff records]


Geen opmerkingen:

Een reactie posten