zondag 11 december 2016

11Dec16 Quote, Text or Billboard
"...als je oog enkelvoudig is, zal je hele lichaam vol licht zijn, geen plaatsje duister doorlatend.."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten